František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

chytré knihy

Ignát Herrmann
Felíčkův román. I. díl / II. díl

Nakl. údaje: Praha : Praž. akciová tiskárna, 1924 / 1925
ISBN (brož.)

Potom po večeři sáhl mistr Turýnek po některé knize, kterou dostal do vazby. Nahlížel do nich již, jakmile je zákazníci přinesli, umlsával z nejedné, když je prošíval, a co se mu zvláště líbilo, kladl stranou, aby pak taky rodina užila.

Ignát Herrmann dokáže podivuhodně vyprávět téměř o ničem. Příběh sirotka Felixe, dost všední a zdánlivě nezajímavý se v jeho rukou stává poutavým příběhem.
Konec druhého dílu je trochu limonádový, ale je to příjemné čtení.
5.7.2010
Autor recenze: František Pašingr

_