František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Rudolf Košťák
Učebnice pátrací taktiky

Nakl. údaje: V Praze : [nákladem vlastním], 1935
ISBN (brož.)

Náhodou se mi dostala do rukou tato zajímavá knížka. Život za první republiky jsem si dosud představoval idealisticky podle filmů z té doby, hlavně oblíbených komedií s Hugo Haasem, Oldřichem Novým apod.
Jde o odbornou knížku popisující techniku policejní práce. Některé její části nejspíše popisují bez příkras skutečný vztah tehdejší většinové společnosti k Cikánům. Major Rudolf Košťák pravděpodobně nebyl rasista (možná ani nevěděl co to je), jen se zřejmě snažil svědomitě plnit tehdejší zákony a nařízení. O to děsivěji některé části této příručky vyznívají z dnešního pohledu. Domnívám se, že její reprint by dnes vzbudil větší rozruch než vydání knihy "Můj boj" (Mein Kampf).
Kdo má chuť se poučit o tehdejších poměrech může si kontroverzní část prohlédnout zde, včetně další ukázky z knihy, kde je zobrazeno nářadí tehdejších kasařů.
3.1.2007