František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Eva Toulová
Vanitas

Nakl. údaje: Ostrava, MONTANEX, 2009
ISBN 978-80-7225-309-8(brož.)

Prvotina autorky Evy Toulové je zajímavá kniha na zajímavé téma. Hned v úvodu autorka přímo hýří invencí představ a básnickým jazykem.
Kniha samozřejmě není dokonalá. Agátka by měla být více propracována, aby se čtenář více vžil do pocitů ostatních postav. Když si postavy vzájemně vyprávějí příběh, který čtenář již zná, nepříjemně to narušuje děj.
Kritika má především vytknout nedostatky, ale v této knize převládají klady a rozhodně stojí za přečtení.
27.12.2009
Autor recenze: František Pašingr

_