František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Fedor Michajlovič Dostojevskij
Spisy Fedora Michajloviče Dostojevského. Sv. 1, Zápisky z mrtvého domu

Nakl. údaje: Praha : J. Otto, 1891
ISBN

Fedor Michajlovič Dostojevský popisuje poměry v sibiřské věznici a to tak důkladně a se znalostí věci, že se pravděpodobně jedná o vlastní zážitky.
Na rozdíl od Dostojevského povídek mi tato kniha připadá poněkud rozvláčná.
Na straně 146 jsem usoudil, že netoužím znát každý detail sibiřské věznice z předminulého století a že tedy není důvod číst tento poněkud nudný text.
13.1.2007