František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Honoré de Balzac
Oslí kůže [La peau de chagrin]

Nakl. údaje: Praha : Melantrich, 1949
ISBN (brož.)

Podepsal jste smlouvu, tím je vše řečeno. Nyní se bude vaše chtění svědomitě plnit, ale na útraty vašeho života. Kruh vašich dní, představený touto kůží, bude se zužovat podle počtu vašich přání, od nejmenšího až po nejnesmyslnější. Brahmín, od něhož jsem dostal tento talisman, mi kdysi vysvětlil, že se vyvine tajemný souzvuk mezi osudy a přáními majitele.

Před 40 lety jsem Balzaca obdivoval a přečetl jsem od něho všechno co měli v knihovně. Dnes mi připadá jeho sloh příliš květnatý a občas rozvláčný.
5.7.2009
Autor recenze: František Pašingr

_