František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Gustav Meyrink
Hašiš a jasnozřivost

Nakl. údaje: Praha : Volvox Globator, 1993
ISBN 80-85769-09-3 (brož.)

Gustav Meyrink byl německý Žid žijící v Praze. Zajímal se o okultismus, indickou mythologii, parapsychologii, alchimii i buddhismus.
V jeho povídkách se tyto zájmy odrážejí. Jeho tajuplné historky v této knize (např. o výrobě zlata z hovna) se vztahují k Praze.

"Meyrink zemřel 4. prosince 1932, právě včas, jak se zdá podle toho, že za rok po jeho smrti už knihy, které napsal, hořely na Operním náměstí v Berlíně spolu s díly dalších autorů, jejichž rasový původ nebo názory byly jen těžko slučitelné s ideou národního socialismu."
29.1.2007