František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jan Neruda
Povídky malostranské

Nakl. údaje: Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1956
ISBN (brož.)

Je to zcela bezpečné faktum z historie, že bohové vyrůstají přímo ze svého lidu. Jehovah byl bůh zamračený, zlý mstivý, ukrutný a krvežíznivý, jako celý národ židovský. Řečtí bohové byli elegantní a duchaplní, krásní a veselí, Hellenové ve všem všudy. Slovanští bohové - pardon, my Slované neměli dost plastické síly ani na ustrojení velkých států, ani na vytvoření zcela určitých bohů, naši bývalí bohové jsou nám dnes vzdor Erbenům a Kostomarovým pořád ještě mlhavou skupinou, samá měkkost, samá neurčitost.

Tenkrát, když venovan snad po dvacet let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel až do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před dvaceti lety, pekař pod tímž štítem a hokynář v tomtéž domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené, zařídit najednou krupařství tam, kde bylo na příklad dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil s otce na syna, a přešel-li někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy nebo z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliž cize, neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami.

Po letech jsem si opět s chutí přečetl Povídky malostranské a potěšil se postavičkami Malé Strany.
4.6.2009
Autor recenze: František Pašingr

_