František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Ivan Aleksandrovič Gončarov
Oblomov. III.

Nakl. údaje: V Praze : I.L. Kober, 1861
ISBN

Třetí díl románu Oblomov, ve kterém se Oblomov neožení se slečnou Olgou.

Oblomov necítil na sobě těla, necítil ani unavení, aniž jaké potřeby. Mohlť ležeti takto jako kámen, celé dni, anebo celé dni choditi, jezditi, pohybovati se, jako stroj. Poznenáhlu tvoří se těžkou cestou v člověku buď pokora k osudu - a pak ústrojí zvolna a postupně opět vykonává všechny své úkony - anebo hoře přemůže člověka a tento nepovstane více. Oblomov nevěděl, kde sedí, ba ani, sedí-li; jako stroj zíral přede sebe a nepozoroval, kterak zasvitnulo jitro; poslouchalť a neslyšelť, kterak se rozléhal suchý kašel stařenin, kterak nádvorník štípá na dvoře dříví, kterak v domě nastal hluk a život; hledělť a neviděl, kterak domácí a Akulína šly do trhu, ani štěkot psa, ani vrzání dvéří ho nemohlo probudit ze strnulosti.

Jednou si to musím přečíst celé.
14.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_
_ _