František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Lucius Annaeus Seneca
Výbor z listů Luciliovi [Epistulae morales ad Lucilium]

Nakl. údaje: Praha : Svoboda, 1969
ISBN (váz.)

Chudý není, kdo má málo, ale kdo touží mít více.

Nikomu se nemůže dostat klidného života, kdo příliš pomýšlí na jeho prodloužení, kdo pokládá co nejdelší řadu let za zvláštní dobro. Přemýtej denně o tom, abys mohl s klidnou myslí opustit život, na kterém mnozí lidé lpí a jehož se drží tak, jako se ten, kdo je unášen dravým proudem, chytá i trnitých větví a drásajících kamenů. Přečetní lidé se uboze plácají mezi strachem ze smrti a mukami života: žít nechtějí, zemřít nedovedou. Proto si hleď zpříjemnit život tím, že se vůbec přestaneš strachovat.

Probírej jednotlivce a uvažuj o všech: shledáš, že život každého hledí k zítřku. Ptáš se, jaké je v tom zlo. Nesmírné. Vždyť nežijí, hodlají žít. Všecko odkládají. I kdybychom přidali do kroku, život by nás předběhl. Takto však, když otálíme, uplývá nám jako něco cizího. Posledním dnem se končí, každým dnem hyne.

Zajímavé je, že Seneca stejně jako ostatní filosofové hlásá, že se nebojí ničeho, ani smrti, ani císaře, a potom ho přemůže obyčejná mořská nemoc tak, že skočí do moře a plave ke břehu.
Mučila mne ona úporná a bezvýchodná mořská nemoc, která rozhýbá žluč, aniž ji vylije. Proto jsem naléhal na kormidelníka a donutil ho, aby chtěj nechtěj zamířil ke břehu. ... vrhl jsem se do moře, jak se sluší na uživatele studených lázní, a to v plášti, jak jsem byl.

Naproti tomu mudrc je obrněn proti jakémukoli přepadu, je vždy připraven a necouvne z místa, ať na něj útočí chudoba, ať žal, potupa nebo bolest. Nebojácně vyrazí proti nim a projde jejich středem.

Vždyť dobrem není žít, nýbrž dobře žít.
Proto mudrc žije jen tak dlouho, jak má, ne jak může.

Je-li jeden druh smrti spojen s mučením, druhý jednoduchý a snadný, proč neužít ruky k tomuto? Jako si zvolím loď k plavbě a dům k obývání, tak si vyberu i smrt k odchodu ze života.

Nesmíme pečovat o to, abychom byli živi dlouho, nýbrž dostatečně. Vždyť k tomu, abys dlouho žil, je třeba osudu, abys žil dostatečně, ducha. Dlouhý je život, je-li plný.

4.7.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_
_ _