František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Robert Green Ingersoll
O pověrách a zázracích

Nakl. údaje: [S.l.] : Juraj Masár-AMA, 2003
ISBN 80-968938-0-7

Plamená řeč dokazující nesmyslnost bible a církevních dogmat.

"Kdybyste někomu sdělili, že lidé byli před dvěma tisíci lety vzkříšeni z mrtvých, řekl by asi: "Ano vím." Kdybyste mu řekli, že za stotisíc let lidé budou vzkříšeni z mrtvých, snad prohlásí: "Možná, že budou." Ale kdybyste mu řekli, že jste viděli jak byl zesnulý vzkříšen z mrtvých a obživl, pravděpodobně by se ptal po jménu blázince, z kterého jste utekl."

"Podle Písma Jehova pro své Židy vykonal tisíce zázraků. Mnohými je vyvedl z otroctví. Vedl je na jejich pouti zázračným oblakem ve dne a zázračným sloupem v noci - rozdělil moře, aby unikli Egypťanům, kteří je pronásledovali, krmil je zázračnou manou a nadpřirozenými křepelkami, popudil sršně, aby napadli jejich nepřátele, způsobil, že voda šla za Židy, kamkoli táhli. Svou moc projevoval nesčetnými způsoby - ale Židé přesto na ty zázraky nedbali. Ani jeden z nich, zdá se, nebyl přesvědčen, že Jehova učinil něco pro národ.
Přes všechny zázraky měli Židé větší důvěru ve zlaté tele, které si vyrobili sami, než v Jehovu. Důvodem je, že ty zázraky se nikdy nestaly a že byly vymyšleny po stech letech, kdy již ti, kteří putovali Sinajskou pouští, byli dávno prach a popel."

"Nahý divoch, klanící se dřevěnému bohu, je nábožensky roven vystrojenému papeži, klečícímu před obrazem Panny M. Ubohý Afričan, který má na sobě kořeny a kůru, aby od sebe zaháněl zlé duchy, je na témže vzdělanostním stupni jako ten, kdo na sebe stříká svěcenou vodu."

Křesťané svého Boha prosí, aby nekřivdil. Nejhorším obviněním Ďábla je, že lidi uvádí v pokušení, a vzdor tomu urážlivě v otčenáši Boha prosíme, aby nejednal jako král zlých duchů: "Neuveď nás v pokušení.""

"Řídí-li Bůh svět, proč mu máme přičítat jen dobro a ne také zlo?
Abychom tohoto Boha omluvili, musíme říci, že dobro je dobrem a zlo že je také dobrem. Je-li však dílem tohoto Boha, neměli bychom mezi jeho činy činit rozdíl - mezi skutky bytosti nekonečně moudré, mocné a dobré. Děkujeme-li mu za pohodu a žeň, měli bychom mu děkovat také za hlad a mor. Děkujeme-li mu za svobodu, měl by otrok zdvihnout své spoutané ruce a děkovat Bohu, že těžce pracuje bez platu, pod ranami bičem. Děkujeme-li mu za vítězství, měli bychom mu děkovat také za porážku."

"Říkají nám, že všechno je dobré; že zlo je pouze přestrojeným požehnáním, že bolest tvoří silné a cnostné lidi - že tvoří povahu - kdežto štěstí prý zeslabuje a snižuje. Je-li tomu tak, tedy duše v pekle se stanou vznešenými, kdežto duše v nebi se scvrknou a zakrní."

"Několik století bylo hlavní prací křesťanstva na Mohamedových ctitelích dobýt prázdný Kristův hrob. Na oltář tohoto šílenství byly obětovány milióny životů a přece vojíni falešného proroka zvítězili a ubožáci, nesoucí Kristův prapor, byli rozprášeni jako listí při bouřce."

Tato kniha měla smysl v době, kdy církev ovládala společnost, aby povzbudila myslíci lidi v jejich pochybnostech o neomylnosti církve. Dnes, kdy církvi věří jen pár fanatiků, je kniha jen zábavným čtením.
Dokazovat věřícím nesmyslnost jejich víry, považuji za stejně pošetilé jako dokazovat komunistům, že Stalin byl masový vrah.
4.2.2007