František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Epiktétos
Rukojeť ; Rozpravy

Nakl. údaje: Praha : Svoboda, 1972
ISBN (váz.)

Nevzdělaný člověk se projevuje tím, že jiným dělá výčitky za to, že jemu se vede špatně; kdo se začal vzdělávat, tím, že dělá výčitky sobě samému; kdo je plně vzdělán, tím, že nic nevyčítá ani jinému, ani sobě.

Tělesným nezbytnostem vyhovuj, jen pokud je to naprosti nutné, jako ve věcech jídla, pití, oděvu, bydlení a služebnictva. Co však náleží k okázalostem nebo k přepychu, to všechno vyluč!

Poslechnu Epikteta, budu žít skromně, omezím počet služebnictva.

Ty však jsi netrpělivý a mrzutý, a jsi-li sám, říkáš tomu osamělost, a jsi-li s lidmi, říkáš jim pleticháři a lupiči a stěžuješ si i na své rodiče a děti, bratry a sousedy. Ale měl bys tomu, když jsi sám, spíše říkat klid a svoboda a sebe pokládat za podobného bohům; a když jsi s mnoha lidmi, měl bys tomu říkat nikoliv vřava, hluk a nepříjemná věc, nýbrž svátek a všenárodní slavnost a takto spokojeně všechno přijímat.

Neboť hrozná není smrt nebo bolest, nýbrž strach z bolesti nebo ze smrti.

Budeš-li však nenasytně bažit po vnějších věcech, pak nezbytně se budeš zmítat sem a tam podle vůle svého pána. A kdo je tvůj pán? Ten, kdo má moc nad některou z těch věcí, o které usiluješ nebo kterým se chceš vyhnout.

Ale totéž je u muže, není-li chlupatý: je-li takový od přírody, je obluda; pakli si chlupy sám holí a vyškubává, co s ním máme dělat? Kde ho máme ukazovat a jakým návěštím ho veřejně označit? "Ukáži vám muže, který chce být raději ženou než mužem!" Jak odporná podívaná!

Nevíš, že Díogenés ukázal kteréhosi ze sofistů tímto způsobem: vystrčil na něj prostřední prst a potom, když se ten člověk rozzuřil, poznamenal: "To je ten a ten; teď jsem vám ho ukázal!"

Podřídil jsem svou vůli bohu. Je-li jeho vůle, abych měl horečku, je to i má vůle. Je-li jeho vůle, abych něco chtěl, je to i má vůle. Je-li jeho vůle, abych si něco žádal, je to i má vůle. Je-li jeho vůle, abych něčeho dosáhl, pak je to i moje přání. Nechce-li, nepřeji si. Zemřít tedy je má vůle; být mučen tedy je má vůle. Kdo mi ještě dále může bránit proti tomuto mému zdání nebo mě nutit? Nikdo, zrovna jako Dia nutit nemůže.
28.6.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_
_ _