František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Watch Tower
Moje kniha biblických příběhů

Nakl. údaje: Watch Tower bible and tract society of Pennsylvania, 1991
ISBN

Laban dal Jákobovi svou starší dceru Leu místo Ráchel. Když byl Jákob ochotenpracovat pro Labana dalších sedm let, dal mu Laban za manřelku také Ráchel. Tehdy Bůch ještě připouštěl, aby muži měli více manželek než jen jednu. Ale dnes smí muž mít pouze jednu manželku, jak nám to ukazuje Bible.
Že by Bůh měnil názory?

Lea měla syny Rubena, Simeona, Leviho a Judu. Když Ráchel viděla, že sama nemá žádné děti, byla velmi smutná. Dala proto Jákobovi svou služebnou Bilhu a Bilha měla dva syny, Dana A Naftaliho. Potom dala Lea Jákobovi také svou služebnou Zilpu a ta přivedla na svět Gada a Ašera. Později měla Lea ještě další dva syny. Isachara a Zebuluna.
Nepřipadá mi to moc vhodné do knihy pro děti.

Nakonec, sedmého dne pochodují bojovníci kolem města sedmkrát, rohy zní, bojovníci křičí a zdi se boří. Jehova říká: "Zabijte každého ve městě a spalte je. Zachraňte pouze stříbro, zlato, měď a železo a dejte je do pokladu Jehovova stanu.
I z této knihy určené pro děti je jasně vidět, že Jehova je bůh krutý a násilnický."
23.6.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_