František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Božena Němcová
Pohorská vesnice : povídka ze života lidu venkovského

Nakl. údaje: V Praze : Česká grafická Unie, 1939
ISBN (váz.)

Hodný pan hrabě, vzorní sedláci. Ukázková vesnice.
Dialogy jsou psány v nářečí a kniha popisuje lidové obyčeje. Připadám si jako kdybych nečetl povídku, ale poučnou národopisnou přednášku.

Jakž si může fantasie obraz královny nebes jinak představiti než co pravzor nejvyšší ženské krásy, spanilosti? Jakž tvář Kristovu jinak, než co zobrazení nedostihlé dobroty a lásky? Zdaž ty mučedníky Páně, kteří pro Boha a víru křesťanskou trpěli a smrtí mučednickou umírali, muže duchem svatým nadšené, již slovo Kristovo světu hlásali, zdaž všecky ty zářící hvězdy člověčenstva, které pro slávu jeho žily a trpěly, jinak nežli v podobách ušlechtilých, vznešených? - A zdaž si i hrdiny a jinak proslulé osoby národní poesie lid nemaluje krásně, se zlatými vlasy, se zlatou hvězdou neb stříbrným měsícem na čele, v oděvu co možná nejskvostnějším, tak že pro krásu nikdo na ně patřiti nemůže?
7.6.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_
_ _