František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Benjamin Kuras
Jak přežít padouchy

Nakl. údaje: Praha : Eminent, 2006
ISBN 80-7281-240-8 (váz.)

Padouch je ten, kdo nás chce připravit o možnost volby.

Není padouchem ani obchodník, který nás dovedným marketingem (mistrným žvaněním) přiměje koupit za velké peníze šmejd, když jsme měli na vybranou koupit šmejd levnější, ale nekoupili jsme ho z důvodu vlastní neinformovanosti, pohodlnosti nebo menší šikovnosti jeho prodejce.
Padouchem je ale ten, kdo nám znemožňuje nákup šmejdu levnějšího nebo lepšího.
Obchodník, který nás dovedným marketingem přiměje koupit šmejd, který navíc k ničemu nepotřebujeme, není padouch, nýbrž umělec.

Duchovní život a kulturní osvěta Říma přecházejí na mistrně organizovanou síť osmnácti set diecézí rozdělených do farností, v nichž armáda politruků s hodnostmi arcibiskupů, biskupů, kněží, děkanů, subděkanů, farářů, opatů, presbyterů, mnichů, akolytů, ministrantů, exorcistů, kaplanů a kostelníků v počtech přesahujících římské legie a vázaná naprostou poslušností církvi, dozírá na myšlení a chování každého venkovana. A každý venkovan nakonec sám sebe i druhé ochotně začne udávat v církevním rituálu zvaném zpověď.

Miluj práci, nenáviď touhu po nadvládě a nebratříčkuj se s vládnoucí mocí.

Na konci svého života budeš muset skládat svému Tvůrci účty za všechny povolené rozkoše, které jsi neprožil.

"Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu." ALBERT EINSTEIN

Moderní obchodní zákonysi nevymysleli politici, nýbrž samotní obchodníci. Ne ve prospěch svůj, ale ve prospěch obchodu samotného. Řízeného ne pravidly těch či oněch chamtivých vládců, kterým vždy a všude šlo o to, získávat něco za nic, nýbrž nelítostně spravedlivým přírodním zákonem nabídky a poptávky, který stojí na těchto principech:
Není možné někomu prodat něco, co nechce. Není možno od někoho koupit něco čeho se nechce zbavit. I když někdo něco chce, není možné mu to prodat za víc, než čeho je ochotný se výměnou zbavit.

Veselé na demokracii není to, že by demokratičtí padouši byli poctivější, pravdomluvnější nebo slušnější než padouši totalitní, nýbrž to, že jednu bandu padouchů, která je u moci, hlídá druhá banda padouchů, která se k moci chce dostat. My pak máme demokratickou svobodu a odpovědnost volit tu bandu, kterou pokládáme za méně nebezpečnou, než je ta druhá.

Gottwald by nemohl tak snadno nastolit sovětský komunismus, kdyby neměl k dispozici u Čechů tehdy hluboce zakořeněné předsudky vůči továrníkům, kapitalistům, překupníkům, velkostatkářům a zbohatlíkům, které tak silně nakazily i české demokraty včetně Beneše.

Vyhledávat lidi podobně smýšlejícví, podobně toužící, podobně jednající, s podobnými cíli. Společně pěstovat nepadoušství, společně čelit padouchům. Lidská práva a důstojnost se dají budovat a udržet jen ve společenství, které má moc je bránit a zaručit. Slušní lidí mají povinnost nebýt slabí. Obrovskou sílu dává už samotné vědomí, že v něčem nestojíme sami.

Zpočátku mi teorie o padouších připadala trochu těžkopádná, ale po chvíli je to zábavné čtení a lze se i lecos dozvědět.
3.6.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_
_ _