František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Erich von Däniken
Soudný den dávno začal : očekávání Mesiáše a mimozemšťané [Der jüngste Tag hat längst begonnen. Die Messiaserwartungen und die Außerirdischen]

Nakl. údaje: Praha : Baronet : Knižní klub, 1996
ISBN 80-7176-407-8 (Knižní klub : váz.) 80-85890-65-8 (Baronet : váz.)

Zajímavý výklad starých textů a bájí. Podle mne jsou stejně (málo) důvěryhodné jako teologie, ale mám tento způsob vyprávění mnohem raději než úplné sci-fi, nebo dokonce moderní mnohasvazkové pohádky se zcela vymyšleným dějem a prostředím.

Jinak je PALEO-SETI-FILOZOFIE právě tak věc náhledu, tedy názor, který je sice bezvadně podložený, ale ještě ho nemůžeme dokázat. Je na tom teologie jinak? Kde jsou přesné vědecké důkazy jejích názorů? Jak známo, sotva něco je subjektivnějšího než vkus a o něj se nebudeme přít. Přesto se přeme, protože střídání generací spojené s duchem času vyvolává v lidech vnitřní vření. Jedni hájí svůj pevný hrad víry, druzí chtějí vyjasnění. "Věda" znamená "vědět".
Ve smyslu exaktní vědy jsou poznání teologie neupotřebitelná. Jsou plná rozporů a koneckonců věcí názoru a citu dotyčné školy. Totéž platí pro PALEO-SETI-FILOZOFII. Ta druhá však ukazuje jasnou linii, která vysvětluje nevysvětlitelné v souladu s rozumem. PALEO-SETI-FILOZOFIE vnáší smyl do předvčerejšího nesmyslu. Někteří okultisté by vlastně mohli zhasnout lampy a členové tajných bratrstev svléknout kutny. Po tísíciletí dobře prodejné zboží víry se bude stále obtížněji dostávat k člověku. Teprve současné vědomosti umožní srozumitelný výklad minulosti.

29.5.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_