František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

cep
Padesát let od smrti José Ortegy y Gasseta : sborník textů

Nakl. údaje: Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006
ISBN 80-86547-50-7 (brož.)

Někteří intelektuálové dokonce ani nechtějí přesvědčovat ani mít pravdu, nýbrž jsou rozhodnuti vnutit světu své představy.

"Pro současný evropský veřejný život je nejdůležitější, ať už v dobrém či ve zlém, fakt, že davy dosáhly plné společenské moci. Protože však davy, právě proto, že jsou davy, nemohou a ani neumějí řídit vlastní existenci, tím méně vládnout společnosti, trpí nyní Evropa nejvážnější krizí, jaká mohla země, národy a kultury potkat." (José Ortega y Gasset, Vzpoura davů)
Základní předností demokracie je to, že poskytuje rovnost rovným. Její hlavní chybou je, že poskytuje také rovnost nerovným.

José Ortega y Gasset nastoluje nepříjemný fakt, že všeobecné volební právo nevede k moudré vládě.

"Vzpoura davů" nás opravdu nutí postavit se tváří v tvář klasickému problému vlády, jímž se zabýval Platón ve své Ústavě, kde na otázku "kdo by měl vládnout" odpovídá vysvětlením, že spravedlivá vláda je vláda moudrosti, i když moudrý člověk často vládnout nechce a mnozí si ani nepřejí, aby vládl.

Karel Čapek však Ortegovu verzi vzpoury davů odmítá a staví proti němu selhání jedinců:
Nikoli vzpoura davů, nýbrž hromadné selhání jedinců. Můžeme-li mluvit o jakémsi upadání, nevězí ten úkaz asi v tom, že se dav žene nahoru, nýbrž v tom, že se horempádem hrnou dolů ti, kdo svým posláním mají stát výš, to jest být rozumově nadřazeni. Nemusí nás znepokojovat civilizační cesta nahoru, nýbrž kulturní cesta dolů. Nebudeme naříkat, že dnes ve světě rozhodují nižší ideály, ale budeme se ptát, kam se poděly ty vyšší ideály, kdo je ztratil, kdo je opustil, Koneckonců davy jsou po jisté stránce bezmocné; mohou pálit knihy nebo rozbíjet hlavy, ale nemohou zničit myšlenku. Myšlenku je možno jen zradit.

Řekněme, kdyby čtenář novin nenalézal denně černé na bílém, že nic není nadřazeno jeho vkusu, jeho představám a zásadám, kdyby se tisk přímo necpal ráno i večer snažně a služebně na jeho úroveň, ztratil by čtenář brzo uspokojení ze své průměrnosti. Říká se, že noviny jsou dělány svými čtenáři. Ano, bohužel; ale měly by být dělány několika vzdělanými a myslícími lidmi.


Karel Čapek to myslí dobře, ale obávám se, že takové noviny by se neuživily a pokud by měly být dotovány, kdo moudrý by rozhodl, kteří novináři jsou ti vyvolení, aby to náhodou nebyli ti, o kterých je řeč v prvním odstavci.

José Ortega y Gasset o románu:
Ortega na okraj vtipně rozebírá, jak to dopadá, když autor správně nepochopí rozdíl mezi popisem a narací: "To, čemu někdy nelítostně říkáme otrava, je celý jeden literární žánr, ovšem nepodařený. Podstatou otravy je vyprávění nečeho, co nás nezajímá."
7.5.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_

_ _