František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Miroslav Horníček
Dobrý den, socho!

Nakl. údaje: Praha : Orbis, 1977
ISBN (váz.)

Anotace

Nejrůznější sochy lidí, mýtických postav, zvířat a další dekorativní prvky, jež zdobí stavby našich měst, nejsou pro autora pouze součástí dějin měst, architektury, ale i výpovědí o městě a životě jeho obyvatel. Proto stěmitosvědky minulosti navazuje dialog, v němž se snaží přimět čtenáře podívat se na zdánlivě všední věci novým pohledem.

Recenze

Tak je to vždycky - dobré nápady mají původců několik, nápady špatné se rodí samy, bez lidské účasti.

Miroslav Horníček si povídá se sochami, které fotí, a do vtipných rozhovorů vkládá svoji moudrost.

16.5.2009
Autor recenze: František Pašingr blog


_