František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Marek Loužek
Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik

Nakl. údaje: Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004
ISBN 80-86547-35-3 (brož.)

Kniha plná vzorečků snažící se najít souvislost ekonomiky s porodností.
Autor předpokládá, že rodiče složitě počítají, jaký budou mít z dětí přínos. Obávám se, že ti zodpovědnější jen tak zběžně odhadnou náklady a na přínosy nemyslí a ti ostatní nepřemýšlí vůbec.

Zatím se nikdo nechopil provokativního teoretického pohledu na pronatalitní politiku, který přinesl Alessandro Cigno (1989). Ten potvrzuje všeobecně přijatý závěr, růst mezd žen snižuje jejich plodnost, protože zvyšuje jejich náklady volného času. Autor však nedůvěřuje dětským přídavkům. Skutečně propopulační opatření s daleko silnějším účinkem by bylo - zvýšit daně z mezd vdaných žen a snížit daně ženatých mužů. Tento návrh by jistě narazil na odpor feministek a teoretiků daňové spravedlnosti, změněná proporce mezi příjmy mužů a žen by však pravděpodbně vedla k substituci pracovní participace žen za rození a výchovu dětí, což by přispělo ke zvýšení porodnosti.
Mělo by to jeden kladný účinek, ženy by tak neusilovaly se vdát.

Úmrtnost lze regulovat - byť to může znít cynicky - nepřímo pomocí prostředků, které jsou na zdravotní systém vyčleněny, Potřeby lidí a schopnost lékařské techniky jsou dnes neomezené, rozpočet má však ohraničení a každá hranice nepřímo ovlivňuje i demografické indikátory včetně úmrtnosti.

Závěr
Pronatalitní politika představuje příklad špatné intervence, která je nákladná, a nevyvolává účinky, které zamýšlí. Pronatalitní politika je neúčinný nástroj, který nemůže změnit dlouhodobé demografické a ekonomické trendy.
28.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_ _ _