František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

cep
Antidiskriminační zákon : pomoc slabším, nebo převrácení práva? : sborník textů

Nakl. údaje: Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006
ISBN 80-86547-55-8 (brož.)

Americký ekonom Gary Becker ve své knize Ekonomie diskrimanace (1957) uvádí, že pokud by restauratéři diskriminovali např. černé číšníky, tak na trhu práce poklesne mzda černých číšníků a rasově nepředpojatí restauratéři, kteří je zaměstnají získají konkurenční výhodu.
Na konkurenčním trhu si proto žádný majitel restaurace nemůže dovolit luxus rasové předpojatosti, protože by byl vytlačen z trhu levnější konkurencí.
Ale co když jsou to hosté, kteří trpí rasovými předsudky a nechtějí být obsluhováni černými číšníky? To pak mění situaci. Za takových okolností budou restaurace s bílými číšníky plné a restaurace s černými číšníky prázdné. Majitelé restaurací budou pak skutečně dávat přednost bílým číšníkům, dokud mzdy černých neklesnou natolik, aby je kompenzovaly za menší návštěvnost jejich restaurací.
Becker tak dospěl k důležitému závěru: zdrojem diskriminace na pracovních trzích nejsou zaměstnavatelé ale spotřebitelé. Hledáme-li viníky dikriminace, musíme je hledat u spotřebitelů. Stát může donutit zaměstnavatele, aby nediskriminovali, ale nemůže k tomu donutit spotřebitele.

MUDr. Macek dotahuje myšlenku pozitivní diskriminace:
Takže: Žena nemá šanci ve stejném zaměstnání vydělat tolik jako muž? Nejvyšší čas legislativně zasáhnout!
Škaredá mužatka nemá šanci uplatnit se v modelingu stejně úspěšně jako kupříkladu Kurková nebo Maxová? Legislativně řešit!
Prcek nemá šanci vydělat v basketbalu stejné peníze jako legendární hráči - čahouni? Opět nejvyšší čas antidiskriminačně zasáhnout!
Sušinka si u tavicích pecí na rozdíl od hromotluka ani neškrtne? Kompenzovat!
Hlupák nikdy nedostane Nobelovu cenu a ní nemalé peníze a ohromnou prestiž? Ale jistě... Legislativně řešit, vždyť jde o genovou odchylku...

19.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_ _ _