František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

chytré knihy

Petr Mach
Úskalí evropské integrace

Nakl. údaje: Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003
ISBN 80-86547-16-7 (brož.)

Z předmluvy:
Přínosný je autorův koncept konkurence právních řádů jako analogie tržní konkurence, protože je pravda, že Evropská unie není jen o bezcelním obchodu mezi jednotlivými členy, ale i o pravidlech a normách, jimž jsou národní legislativy podřizovány. Názor, že EU je dalším pokusem o globální jurisdikci, je provokativní, ale do značné míry podložený.

Konkurence právních řádů
Stát, který uvaluje příliš vysoké daně na zisk právnických osob, může čelit odlivu společností a následně poklesu daňových příjmů a růstu nezaměstnanosti. Stát, který financuje deficit nadměrným tištěním peněz a zažívá hyperinflaci, může zpozorovat, že se jeho občané uchýlili k placení cizími měnami a tiskařské stroje neprospějí státní pokladně už nijak. Stát, v němž založení soukromé společnosti znamená nekonečné útrapy, může čelit tomu, že lidé s nápady budou odcházet podnikat do ciziny. Stát, který uvaluje vysoké daně na bohaté, bude čelit tomu, že dobře placené sportovní hvězdy budou trvale bydlet v zahraničí a ve své původní vlasti neodvedou státu ani korunu. Stát, který uvaluje vysoké daně z benzínu, bude čelit tomu, že jeho občané budou jezdit tankovat za hranice. Stát s vysokou kriminalitou neopřitáhne turisty ani investory. Naopak takový stát přiměje své občany k emigraci, občané budou "hlasovat nohama" pro lepší právní řád.
V EU tato konkurence právních řádů zaniká v neprospěch občanů.

Bez existence mnoha národních právních řádů není konkurence právních řádů možná a lidé by podléhali jedinému monopolnímu právnímu systému, stejně jako podléhají nabídce monopolního výrobce, když je omezena svoboda jednotlivce a není dovolena tržní konkurence.

Zastávám názor, že než měnově integrovat nesourodé oblasti, tím je poškodit a pak zachraňovat penězi cizích daňových poplatníků, je lepší zachovat si vlastní měnu.

Situace, kdy hlasy jsou rovné, zatímco úroveň bohatství je rozdílná, dává chudý moc hlasovat o rozdělování cizích peněz ve svůj prospěch. Systém všeobecného rovného hlasovacího práva má v sobě přerozdělování vtěleno.

Guru evropských komunistů Lev Trockij kdysi prohlásil: "Úkolem evropského proletariátu není zachovat na věky hranice, nýbrž je naopak revolučním způsobem zrušit. Žádný status quo, nýbrž Spojené socialistické státy evropské."

Nač posílat 25 miliard korun ročně do EU a pak žádat tyto peníze zpět a tvářit se přitom, že se jedná o "evropské" dotace?

Dříve či později bychom dopláceli nejen na bruselskou byrokracii a palestinské separatisty, ale také na francouzské či polské zemědělce a řecké či slovenské silnice. Společný rozpočet je nástrojem nadnárodního přerozdělování, z kterého nikdy nevzešlo nic dobrého.

Nadnárodní Evropská unie z podstaty znamená paralýzu demokracie. Národní voby se stanou fraškou, protože ať vyhraje v ČR volby kdokoliv, evropská reprezentace bude zůstávat stále průměrná.

K výše uvedeným citátům z knihy Petra Macha není co dodat.
19.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

. .