František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Arthur Hailey
Konečná diagnóza [The Final Diagnosis]

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1976
ISBN

Kdysi jsem četl některé knihy Arthura Haileye a připadaly mi zasvěcené a napínavé.
Nevím jestli jsem mezitím změnil nároky, ale tato kniha mi připadá rozvláčná. Jestli je zasvěcená nemohu posoudit, protože pojednává o medicíně v dávných dobách. (Vyšla v r. 1959).
Navíc děj, pokud se nějaký občas vyskytne, se dá odhadnout dopředu.
Co mne zaujalo, bylo, že při výstavbě nových pavilonů, vedení nemocnice přimělo lékaře a personál, aby se předem určenými dary podíleli na financování.
30.3.2007