František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

chytré knihy

Dan Šťastný
Protekcionismus: "Ptolemaiovský" systém populární ekonomie

Nakl. údaje:
ISBN

Zkusme v kontrastu s tradičními formami ekonomie blahobytu vystavět verzi odvozenou metodologií rakouské ekonomické školy a pokusme se na jejím základě ospravedlnit myšlenku, že je-li etickou normou blahobyt společnosti, potom svobodný obchod je jeho nutným předpokladem.

Dobrovolná dělba práce a dobrovolná směna tak spolu zajišťují maximálně možný blahobyt z pohledu jednotlivce. Cokoliv, co klade jakékoliv překážky těmto formám lidské spolupráce, musí potom obecně působit proti zvyšování blahobytu zúčastněných stran.

Zaplatí-li každý člověk v důsledku protekcionismu na trhu cukru ročně v průměru o 100 Kč více, málokdo půjde na podporu svobodného obchodu demonstrovat či lobovat do parlamentu. Výnos takové investice do lobování je totiž pouhých 100 Kč krát pravděpodobnost úspěchu. Naproti tomu mohou být náklady lobování řádově vyšší, a proto je z hlediska každého jednotlivce v podstatě racionální nic proti tomu nedělat. Takto roztříštěné zájmy spotřebitelů lze postavit do kontrastu s vysoce koncentrovanými zájmy těch, kteří na protekcionalismu vydělávají, tedy především majitelů chráněných odvětví. Ti mají totiž v sázce částky mnohanásobně vyšší, a proto potencionální výnos z investice do lobování je schopen pokrýt náklady na přesvědčení politiků, ať už způsobem rafinovaným (podpora zpracování "odborných" studií a jejich prezentace na velkolepých konferencích), či primitivní (večeře, dovolené a jiné požitky).

Cla
Letmý pohled na (v případě ČR) téměř tisícistránkovou publikaci každého čtenáře ujistí, že se jedná o naprosto směšný výsledek nejen snahy úředníků předstírart odbornost a "složitost problému" kombinovaných s jejich ochotou naslouchat různým zájmovým skupinám. Náš trh je "chráněn" nejen proti komoditám, které nikdo neprodukuje - Sazenice ananasu (Kód 06029020, sazba 19%), či Tropické ořechy a tropické ovoce konzervované cukrem (kód 20060035, sazba 70%), ale naopak i komodity obyčejné a hojně rozšířené, jejichž výrobci by nemohli "nedospělost" svých odvětví snad ani předstírat - Pivo ze sladu (kód 220300**, sazba 70%), Noviny, časopisy a periodika (kód 4902****, sazba 21%), Obrázková alba nebo obrázkové knihy, omalovánky pro děti (kód 49030000, sazba 50%), Zápalky jiné než pyrotechnické (kód 360050000, sazba 68%), a další. Snaha úředníků vměstnat do osmimístného kódu všechny možné komodity vede k někdy záhadně znějícím položkám typu Výrobky nošené obvykle v kapse nebo v kabelce (kód 42023**, sazba 26 - 40%), jindy k překvapivě konkrétním položkám typu Žloutky ptačí sušené, nezpůsobilé k lidskému požívání (kód 04081920, sazba 20%) či Rychloměry a tachometry pro použití v civilních letadlech (kód 90292010, sazba 12%). Clům podléhahají i komodity, u nichž by se dala ze strany moderního státu blahobytu očekávat spíše podpora - např. Vibrační a světelné budíky pro neslyšící (kód 91039000-10, sazba 56%) či Sorbit pro diabetiky (kód 29054411-10, sazba 15%). Nakonec je ale nutno přiznat, že stát svou tarifní politikou zdaňuje poctivě i sám sebe - např. Válečné lodě (kód 89060010, sazba 16%), Tanky a jiná obrněná bojová vozidla (kód 8710000, sazba 5%), či Bankovky (kód 49070030, sazba 5,5%). Komodita, které se v ČR dostává nejvyšší celní ochrany, je Skopové maso vykostěné (např. kód 02042300) se sazbou 254,2%!


Jen nevím proč jsem tuto knihu vůbec četl. Nikdy jsem nepochyboval, že clo je další loupež státu na občanovi. Ani ve snu by mne nenapadlo si myslet, že cla jsou v můj prospěch.

Celá kniha ve formátu pdf je zde
18.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog