František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Thomas Mann
Kouzelný vrch [Der Zauberberg]

Nakl. údaje: Praha : Odeon, 1975
ISBN (váz.)

Abychom byli naloženi vykonat něco mimořádného, co přesahuje prosté, všední povinnosti, když nám doba na naši otázku "k čemu to" nedovede dát uspokojivou odpověď, k tomu je zapotřebí buď velké mravní osamocenosti a bezprostřednosti, jaká se vyskytuje zřídkakdy a je povahy heroické, anebo velmi robustní vitality.

"To nechápu!" zvolal Hans Castorp. "Nechápu, jak může někdo nekouřit - připravuje se o to nejlepší, co v životě je, přinejmenším o zcela eminentní potěšení. Já když se probudím, začnu se hned těšit, že budu přes den smět kouřit, při jídle potom se na to těším znovu, ba mohu říci, že jím vlastně jen proto, abych nohl kouřit, i když tím samozřejmě trochu přeháním. Ale den bez tabáku by byl pro mne vrcholem suchopáru, byl by to pustý a bezútěšný den, a kdybych si zítra musel říci: dnes není co kouřit - myslím, že snad bych ani neměl odvahu vstát, namouduši, zůstal bych ležet. Víš, když máš doutník, který dobře hoří - nesmí ovšem nasávat falešný vzduch nebo špatně táhnout, to je potom k zlosti -, když máš dobrý doutník, tak vlastně máš o sebe postaráno, nemůže se ti doslova nic stát. Asi tak, jako když ležíš u moře: ležíš prostě u moře, není-liž pravda, a nepotřebuješ nic víc, ani práci, ani zábavu... Kouří se bohudík na celém světě, ať tě vítr zanese nevím kam, kouření, pokud vím, znají všude. I polární badatelé se na své štrapáce zásobují hojně kuřivem, to mi bylo vždycky sympatické, když jsem o tom četl. Stane se totiž, že se někomu vede zle - dejme tomu, že by mně se vedlo zle; dokud bych měl doutník, vydržel bych to, tím jsem si jist, doutník by mě přes všechno přenesl."


Autor široce rozehrává dějiště románu TBC léčebnu ve švýcarském Davosu a její obyvatele. Podrobně popisuje duševní hnutí hlavního hrdiny.
Nejméně do poloviny románu jsem četl se zájmem a těšil se co po tak širokém úvodu bude následovat. Jenže se stále nic zajímavého nedělo. Na str. 395 mne čekání přestalo bavit.
18.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog