František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

cep
Biopaliva : pomoc přírodě, nebo zločin proti lidskosti? : sborník textů

Nakl. údaje: Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009
ISBN 978-80-86547-73-2 (brož.)

Články o biopalivech od různých autorů. Od chvály až po zatracení.
Nejrozumnější mi připadal článek ekonoma Ladislava Tajovského.

Celá záležitost s biopalivy skýtá nepřeberné množství důkazů o platnosti zákona nezamýšleného účinku. Jeden za všechny. Satelitní snímky z let 2007-2008 ukazují, že brazilské pralesy mizí v této době nejrychleji v historii. Děje se tak proto, že strmě stoupla výkupní cena sóji; ale ta stoupla, protože poklesla její nábídka v tradičních pěstitelských zemích, zejména ve Spojených státech. A její nabídka poklesla proto, že se místo ní v USA a jinde - prakticky z roku na rok - dotovaně pšstuje kukuřice a další plodiny, kterými vyspělý svět "krmí" svá auta, aby zabránil globálnímu oteplování. Zcela v souladu s ekonomickým uvažováním se tudíž hledají nové oblasti, kde by se sója dala elektivně pěstovat. A tak se kácí pralesy. Díky dotacím trh dostal mylnou a pokřivenou informaci o relativních cenách cenách a zcela v souladu s principy ekonomické racionality téměř okamžitě zareagoval. To, čím se u nás draze a zbytečně napájejí automobily, chybí takřka ze dne na den rodičům v chudém světě, aby nakrmili své hladové děti. V ekonomii se totiž nemůžeme vyhnout uvažování "něco za něco".

A upřesnění z článku Jiřího Hanzlíčka:
"Plná automobilová nádrž biopaliv by dokázala sytit průměrného muže po dobu jednoho roku," hlásali Egypťané.


Asi myslí, že by jedl přímo tu kukuřici, protože po filtraci přes prase by mi asi nestačila.
10.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog