František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

EUD
EU a Lisabonská smlouva: Ještě méně demokracie v Evropské unii

Nakl. údaje: München, Mehr Demokratie e. V., 2009
ISBN (brož.)

EU je s lisabonskou smlouvou Unií, která trpí zásadním nedostatkem demokracie nejen z hlediska struktury jejího fungování, ale také v samotné politické materii. Pro ilustraci uvádím následující dva příklady. Evropská rada bude rozhodovat o politických záležitostech v rámci tzv. přechodové klauzule kvalifikovanou většinou, bez nutnosti ratifikace národním parlamentem. Zadruhé, od roku 2014 se podstatným způsobem zeslabí hlasovací síla populečně menších zemí v rámci hlasování kvalifikovanou většinou.

Evropa je v současnosti ovládána velmi úzkou elitou složenou z hlav států a předsedů vlád, ministrů, evropských politiků a úředníků. Význam samotné struktury evropských institucí se přehnaně zdůrazňuje, a to na úkor zdárného vývoje politického povědomí a demokracie.

Legislativní procedura v Radě ministrů je z demokratického úhlu pohledu problematická. Setkání Rady se v minulosti odehrávala s vyloučením veřejnosti a Rada byla jediným zákonodárným orgánem na světě, kromě parlamentu Severní Koreje, kde se setkání odehrávala za zavřenými dveřmi, jak upozornilka skupina britských evropských poslanců. Rostoucí tlak různých stran postupně vedl k tomu, že některá setkání jsou v období, kdy Rada zasedá a projednává právní akty, otevřena široké veřejnosti. Tato setkání nejsou než mediální show, které nemají nic společného s předchozím vyjednáváním, ani s diskuzemi o sporných otázkách.

Demokratický deficit spočívá v tomto faktu: občané EU jsou politicky znevýhodněni a nemají prakticky žádný vliv na politiku EU. Zbývá jim jen naděje, že EU za ně vládne "dobře" a že jejich vlády skutečně zastupují obecnou vůli. Pro skutečnou demokracii to však jako adekvátní základ nestačí.
Bohužel jako "občan EU" tuto naději nemám, protože vím, že EU nevládne dobře.

Požadujeme novou a jednoduchou "Základní smlouvu", o které musí být rozhodnuto ve všelidovém hlasování, a to ve všech členských státech ve stejném okamžiku. Smlouva nesmí být komplikovaná, předsedové vlád by měli být schopni smlouvu přečíst a porozumět jí, než ji podepíšou.
8.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog