František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Anna Maria Tilschová
Alma mater

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1963
ISBN (váz.)

Anotace

Středem románu jsou dva chirurgové, kterým autorka dala záměrně protikladné rysy, ne ovšem ve smyslu staré dvojice sympatického a nesympatického hrdiny. Snažila se ukázat, jak podobná vysoká nadřazenost intelektuální, plnící významnou, obdivovanou funkci a vedoucí učence k vrcholům universitní kariéry, může se pojit s různými rysy povahovými a vytvářet velmi odchylné lidské typy.

Recenze

Čtivě napsaná studie ze života chirurgů. Autorka využívá své znalosti pražského prostředí první republiky a Karlovy University.
6.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog