Pro hledání na stránce stiskněte Ctrl+F

František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Wilbur Smith
Řeka bohů IV. Vnitřní oko [The Quest]

Nakl. údaje: Frýdek-Místek : Alpress, 2007
ISBN 80-7362-413-2 (váz.)

Anotace

Za vlády faraona Nefera Setiho postihne Egypt nenadálá pohroma - Nil, matka řek, vysychá a začíná umírat. Nad celou zemí visí hrozba zkázy. Faraon vyšle věhlasného mága Taitu v čele zvláštní výpravy, aby zajistil opětovné uzdravení Nilu. V průběhu putování naráží Taita na podivné úkazy a do jeho života znovu zasáhne i dávná láska, převtělení milované královny Lostris. Moudrý Taita se nechá vést jejími radami , zatím však ani on nemá tušení, jak strašlivý nepřítel ve vzdálených hlubinách černého kontinentu strojí další léčku.

Komentář

Hned v úvodu se dovídáme zajímavý způsob předávání moudrosti:

"Chtěl jsem tě vyzbrojit pro boj, který tě čeká, ale od apsar jsem se dozvěděl, že jsi eunuch. To jsem před tvým příchodem nevěděl. Nemohu ti tedy předat své znalosti způsobem, o němž jsem uvažoval."
"Jakým způsobem?" zajímal se Taita.
"Tělesnou výměnou"
"Pořád nechápu."
"Došlo by mezi námi k sexuálnímu styku. ... "

Nepřipadá mi divné, když jsou v poušti napadeni gigantickou krajtou. Divné je, že krajta této velikosti nedokáže zabít starce během několika vteřin a dlouze s ním bojuje. Krajta normální velikosti by to zvládla hravě. Ješte více mě však udivuje, že Taite se při zatmění měsíce modlí k bohům, aby měsíc zachránili. Na další stránce však týž Taite poznamená, že zatmění měsíce viděl již několikrát.

"Zavrhuji tě!" obořil se na ni s veškerým chladem a rozhodností, na které se zmohl. "Ty nejsi Lostris. Nejsi žena, kterou jsem miloval. Jsi velká Lež. Vrať se do tmy, která tě zrodila."
Při těchto slovech vystřídal jiskřičky v dívčiných očích nekonečný smutek. "Milovaný Taito," oslovila ho něžně. "Prožila jsem bez tebe pustá a osamělá léta, kdy jsme byli odloučeni. A teď, ve chvíli, kdy tvému tělu a duši hrozí smrtelné nebezpečí, jsem se k tobě z velké dálky vrátila. Budeme zase spolu a společně dokážeme odolat zlu, které se vznáší nad tvou hlavou."

Připomíná mi to "Apage Satanas" a boj svatých s pokušením.

Přestože kniha má téměř šestset stran, není nijak rozvláčná. Jedno dobrodružství navazuje na druhé a líčení bitev, bitek, ale i africké krajiny je poutavé.
Chvílemi mi připadalo, že Eos se chovala jako Jehova ze Starého zákona. Žárlivě střežila svůj vyvolený národ a ničila jeho nepřátele (Egypt) s úmyslem rozšířit své náboženství do celého světa. Své vyvolené naučila regenerovat orgány lidského těla = činit zázraky.

Názor lékařů na lidský život ...
"Obrovská většina lidských bytostí se vývojově nachází pouze jediný stupínek nad domácími zvířaty," dodala Hanah. "Dobrý vládce se jim vždy snaží poskytnout základní životní potřeby a radosti, pochopitelně v závislosti na prostředcích, kterými disponuje. Neměl by se však nechat přesvědčit, že život každého z jeho poddaných je nedotknutelná svátost, kterou je třeba za každou cenu chránit. Stejně jako generál nesmí váhat poslat své muže na jistou smrt, chce-li v bitvě zvítězit, i vládce musí být připraven rozdílet život nebo smrt v souladu s potřebami státu, ne podle jakýchsi nepřirozených zásad takzvané humanity."
... mi připomněl chování mnohých politiků.

Dobře napsaná pohádka. V celém příběhu je černobílé rozlišování sil Pravdy a Lži. Dobře jsem se pobavil a doporučuji jako odpočinkové čtení. Jestliže se nerozhodnete začít číst od prvního dílu, přečtěte si alespoň recenze předchozích dílů.
15.5.2007