František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

cep
Americká finanční krize : hrozba pro světovou ekonomiku? : sborník textů

Nakl. údaje: Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008
ISBN 978-80-86547-65-7 (brož.)

Zajímavé texty o příčinách a možných důsledcích ekonomické krize.

Už v roce 1977 schválil americký Kongres zákon zvaný Community Reinvestment Act. Ten bankám v podstatě uložil půjčovat nezávisle na tom, jací jsou dlužníci. Mělo to zamezit praktice, kdy ústavy (celkem přirozeně a pochopitelně) poskytovaly úvěry a jiné služby spíše jen bohatším vrstvám obyvatelstva - nikoli tedy chudým nebo těm se špatnými záznamy o splácení předchozích půjček. Když pak chtěly banky fůzovat, musely prokázat, že již řečenou praktiku opustily.
Zákon se podařilo prosadit hlavně proto, že banky v interních pravidlech pro poskytování úvěrů postupovaly za časté na základě statistické diskriminace, a tudíž coby možné klienty vylučovaly obyvatele celých regionů či městských částí (osídlených například přistěhovalci či etnickými menšinami). Obhájcům zákona se pak podařilo vzbudit dojem, že banky o poskytnutí úvěru rozhodují primárně a výhradně na základě rasy či etnické příslušnosti.
O dvacet let později v roce 1997, za prezidentování Billa Clintona, schválil Kongres další zákon, který umožňoval rizikové úvěry takzvaně sekuritizovat čili převádět do formy cenných papírů. Cílem vlády bylo zvýšit míru vlastnictví domů. Tato míra v důsledku zmíněných zákonů skutečně vzrostla - v průměru z 65 na 69 procent. Z pohledu bank situace dospěla do takového stavu, že měly zákonem - tím z roku 1977 - uloženo, že mají půjčovat rizikově, přičemž se ale o riziko nemusely příliš starat, neboť půjčky - díky zákonu z roku 1997 - prodávaly dále do systému. Sekuritizace totiž otevřela dveře inovativním procesům.

5.4.2009
Autor recenze: František Pašingr blog