František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Martin Uhlíř
Jak jsme se stali lidmi

Nakl. údaje: Praha : Dokořán, 2007
ISBN 978-80-7363-078-2 (váz.)

Autor se zamýšlí nad tím, kde se v člověku bere bezdůvodná krutost.
Nejhorší na této válce byl "podpis", který po sobě bojovníci zanechávali. Vynalezla jej Sjednocená revoluční fronta a ostatní frakce ho od ní okopírovaly: uřezané dlaně, chodidla, popřípadě celé ruce a nohy, a také pohlavní orgány. Oběti tvořili téměř vždy bezbranní civilisté, obvykle vesničané. Někteří návštěvu válečníků přežili a zůstali nadosmrti zmrzačeni.
Proti dobře vycvičeným vojákům násilníci ze Sjednocené fronty a jiných podobných skupin neobstáli; necelých tři sta profesionálních žoldnéřů je dokázalo během několika týdnů prakticky vyhnat ze země. Žoldnéře prostřednictvím jihoafrické firmy Executive Outcomes najala v roce 1995 sierraleonská vojenská junta; většinu těchto sil tvořili bývalí členové jihoafrických speciálních jednotek. Záhy však byli žoldnéři staženi, mimo jiné i na nátlak Organizace spojených národů; rebelové se okamžitě vrátili a v dalších letech si s nimi nedokázalo poradit ani 18 000 vojáků OSN.
Současně bychom se ovšem měli zamyslet, kde se v politicích bere ta neschopnost representovaná např. OSN.

Své území brání spousta zvířat, naprostá většina ale nezabíjí dospělé příslušníky vlastního druhu, spokojí se s vítězstvím a zahnáním soupeřů. A výpravy na cizí území vedené samci, jejichž cílem je fyzická likvidace příslušníka sousední komunity? To je v přírodě zcela ojedinělý úkaz. Nájezdy tohoto druhu podnikají ze čtyř či pěti tisíc žijících druhů savců jen dva: šimpanzi a lidé.

Tolik úvod. Dále je kniha přehledným a srozumitelným shrnutím dosavadních znalostí o vývoji člověka. S překvapením jsem zjistil, jak věda v tomto oboru pokročila od dob, kdy jsem chodil do školy.
28.3.2009
Autor recenze: František Pašingr blog