František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Karel Matěj Čapek-Chod
Ad hoc! : Romaneta, povídky a črty z dob světové války

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1962
ISBN (Váz.)

Musím se přiznat, že jsem dosud nic od K. M. Čapka-Choda nečetl a to proto, že se mi jeho jméno zdálo divné. Nyní s překvapením shledávám, že jeho povídky jsou dobře napsané, zajímavé a hlavně , že i dnes mi mají co říci.

Bylo to loni na podzim, že jej zavezli do lazaretu v těžkých horečkách propuklých, když upadl do hluboké mdloby v Srbsku po vyvraždění vesnice, vykonaném ze msty za atentát, jemuž padli za oběť všichni důstojníci praporu najednou, výbuchem jediné pumy. Ta byla ukryta v hromadě nádherných, právě načesaných srbských sliv, že se srdce na ně smálo.
Přinesl je v košíku mladý sotva patnáctiletý Srbín. Prodával napřed prostým vojínům, a zavolán hloučkem důstojníků, opodál stojícím, přišel a prodával i těm ochotně. Aby si mohli pohodlně vybrat, natřásal horlivě košem, a konečně náhlým rozmachem vyhodil vše co v koši zbylo, na zem.
Zazněl strašlivý výbuch, a když se mrak černého dýmu rozplynul, leželi na zemi všichni kupci-důstojníci a také ochotný prodavač; ani jediný z nich nebyl pohromadě. Maďaři postříleli všechno obyvatelstvo vesnice, odkuž útočník pocházel; byli to už jen starci, ženy. Děti utloukli pažbami.

7.2.2009
Autor recenze: František Pašingr blog