František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Václav Fiala
Země fjordů a ság : Dánsko, Norsko, Švédsko

Nakl. údaje: V Praze : Orbis, 1942
ISBN (váz.)

Široce pojatý cestopis po severských zemích, ve kterém autor prokazuje své znalosti dějin, umění, architektury, sociální politiky atd.

Svatého Olafa jsem opravdu neznal.
Za vlastního zakladatele města Trondheim se však považuje král Olaf Svatý, jeden z těch barbarských knížat, který vzplál primitivní myslí pro vyšší kulturu a šířil pak křesťanství způsobem tak násilným, že spojenými dánsko-norskými silami byl vyhnán ze země. Marně přišel z Ruska s vojenskou pomocí, aby mečem dobyl znova trůnu a svaté víře dopomohl k vítězství; v bitvě u Stiklestadu padl. Tragická smrt však vedla k jeho zbožnění. Usnesením národa byl prohlášen za svatého...

Nekulturní šiřitelé víry, často způsobili více škody než užitku.
Ve Švédsku obrátil Laponce na křesťanskou víru teprve počátkem 19. století horlivý misionář, pozdější farář Lars Levi Laestadius, který si o Laponce i jinak získal mnoho zásluh. Bohužel Laestadius i jeho žáci prováděli svoje náboženské dílo tak horlivě, že bojujíce proti pohanství, bojovali i proti krásným, nevinným lidovým zvykům, proti tancům, hrám a starým zpěvům. Když ve Švédsku pomyslili na záchranu laponských národopisných zvyklostí, bylo již pozdě.

Švédská železnice ve 30. letech 20. století.
Vagony jsou ve srovnání s našimi daleko prostornější. Třetí třída jest opatřena polštářovými opěradly; v odděleních se nekouří, ale kuřáci mají zvláštní pokoj, kde sedí v pohodlných lenoškách u kulatých stolů. Kromě toho velmi často bývá ve vlaku pro druhou i třetí třídu společná čítárna, zase velký salon, zabírající někdy půl vagonu, uprostřed několik kulatých stolů, křesla kolem; kdybyste si snad byli zapomněli koupit noviny, naleznete jich tady dostatek.

Kniha rozhodně stojí za přečtení.
1.1.2009
Autor recenze: František Pašingr blog