František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

František Kubka
Říkali mu Ječmínek : Romance o Ječmínkovi

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1974
ISBN (váz.)

Anotace

Říkali mu Ječmínek je prvním dílem Romance o Ječmínkovi, kterou František Kubka napsal v letech 1956 až 1957 jako moravský protějšek českého "Palečka". Román, který se jen vzdáleně opírá o známou moravskou pověst o legendárním králi Ječmínkovi, je pestrýmn sledm osudů mladého rytíře, narozeného pod Ječmínkovým hradem a vrženého náboženským a politickým hnutím Evropy 17. století do dramatického dobrodružství třicetileté vojny: Jiří z Chropyně je určen moravskými stavy k dvorské službě na pražském hradě a jako královnino páže prožije tu jednozimní panování Fridricha Falckého, od jeho slavnostního vjezdu až po neslavný útěk. Po bitvě na Bílé hoře, v níž raněn projde ohnivým křestem, nepřestává ani jako exulant sloužit daleké vlasti i vzdálené královně. Jeho bludné putování Uhrami, Balkánem, Vlašskem, Francií a Nizozemskem - které směřuje k jedinému cíli: osvobodit vlast a její lid od cizích utlačovatelů - končí na prahu vyhnaneckého paláce v Haagu, kam se dvůr Zimního krále po bělohorské katastrofě uchýlil. Poutavé osudy rytíře Ječmínka jsou zasazeny do široké historické fresky pobělohorské doby s bohatým renesančním koloritem. Základním tónem, který prostupuje celé dílo, je hluboké přesvědčení, že není domova mimo vlast, jemuž dá autor plně vyznít v druhém díle.

Komentář

Po tom co jsem četl Vladimíra Neffa mi připadá Kubkovo vyprávění méně čtivé, nicméně přečetl jsem knihu celou. Další díl však shánět nebudu.
29.10.2008
Autor recenze: František Pašingr blog