František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Adolf Branald
Valčík z Lohengrina

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1972
ISBN (Váz.)

Pokusil jsem se stručně charakterizovat tuto knihu a potom jsem si všiml, že Adolf Branald to udělal za mne a lépe na obálce knihy.

Znám své možnosti a domnívám se, že upoutám čtenáře spíše vůní Café Sacher než filosofickými meditacemi. Nicméně jsem se snažil, aby knížka byla prospěšná. Ukazuji na příkladech, jak z životního zážitku může vzniknout literatura. Netroufám si tvrdit, že se mně to povedlo; shledávám spíše, že jsem podal návod, jak taky může vzniknout spisovatel.

Tak snad jen několik citátů:

Lidé se někdy ptají spisovatele: Vy jste tam přeci nebyl, jak to víte? Jak to můžete vědět, když jste tenkrát nežil? V této rozházené kapitole jsem se pokusil na prostých příkladech vysvětlit, jak je možné někde žít, aniž je tam třeba být.

Zkušenost Roberta Janouška, starého baviče, se kterým Branald nějaký čas vystupoval, mi připomněla dnešní dotační politiku pražských divadel.
To on mně sejme šupiny z očí a názorně dokáže, že člověk od kumštu nemusí ani moc umět, hlavně když se vyzná.

20.10.2008
Autor recenze: František Pašingr blog