František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Vladimír Neff
Krásná čarodějka

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1982
ISBN (Váz.)

Anotace

V této knize se završují osudy čtenáři dobře známého hrdiny Petra Kukaně z Kukaně, neohroženého šiřitele a zastánce vznešených principů Rozumu, Pravdy a Spravedlnosti v rozbouřeném, pobloudilém světě. Tak jako v předchozích svazcích historické trilogie o tomto rytíři bez bázně a hany (Královny nemají nohy, Prsten Borgiů), také zde se se zájmem sledujeme nejneuvěřitelnější děje, jež se zrodily v autorově překypující tvůrčí fantazii. Náš hrdina je tentokrát vtažen do temného víru třicetileté války, v níž přirozeně sehrává nemalou roli a prožívá vzrušující, fantastická dobrodružství, k jejímž aktérům patří především císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna a krásná čarodějka Libuše Kuráž.

Komentář

Kdysi jsem četl všechny tři díly, tzakže mi nedělá problém číst jen třetí. Jinak ovšem doporučuji nejdříve přečíst předcházející dva díly.
S chutí jsem si opět užíval vypravěčský talent a fantasii Vladimíra Neffa.

- Neříkej nikdy, promluvil po chvíli, - ztratil jsem tu a tu věc, nýbrž: Vrátil jsem ji. Zemřel ti přítel? Byl vrácen. Zemřela ti žena? Byla vrácena. Pozbyl jsi majetku, úřadu, hodnosti, moci? Nuže, i ty byly vráceny. - Jenže darebák, řekneš dále, je ten, kdo mi to všechno vzal. Ale co záleží na tom, kdo byl vykonavatelem onoho vrácení? Dokud ti něco je ponecháno, dbej o to tak, jako pocestní dbají o hospodu, v níž noclehují, tedy jako o cizí věc. Toto jsou přibližně slova stoika Epikteta, a není pochybnosti o tom, že jsou moudrá, a že Epiktet byl otrok, a co horšího, otrok, smířený se svým údělem. Měl úchylného pána, který se rád bavil tím, že ho mučil. Když mu jednou drtil nohu nějakým svěrákem, Epiktet mu řekl klidně: Dej pozor, ta noha mi praskne. A praskla.

- Na radničním domě v Prachaticích, nikoli nejmenším městečku v mé vlasti, kterou jsem před dávnými lety opustil, je nápis těchto slov: Právo je jako pavučina, jíž brouk prolétne, ale muška v ní uvízne.

16.10.2008
Autor recenze: František Pašingr blog