František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

chytré knihy

Murray Newton Rothbard
Peníze v rukou státu : jak vláda zničila naše peníze [What has government done to our money?]

Nakl. údaje: Praha : Liberální institut, 2001
ISBN 80-86389-12-X (brož.)

Přehledné a srozumitelné vysvětlení jak vznikly a fungují peníze, ale hlavně jak nás centrální banka obírá o naše peníze.

Banky tvoří nové peníze z ničeho a nemusí, tak jako všichni ostatní získávat peníze výrobou a prodejem svých služeb. Stručně řečeno, banky jsou v každém okamžiku již zbankrotované. Jejich bankrot se projeví až tehdy, když je zákazníci začnou podezírat a zahájí "run na banku". V žádném jiném podnikání nic takového jako "run" nevidíme. Žádný jiný podnik nemůže být vržen do bankrotu přes noc jen kvůli tomu, že se jeho zákazníci rozhodnou získat zpět svůj majetek. V žádném jiném podnikání nedochází k vytváření nových fiktivních peněz, které mizejí v okamžiku, kdy jejich držitel chce využít práva, které ztělesňují.

Banky vytváří peníze tím, že mají jen částečné krytí vkladů.

Tím, co selhalo, nebylo zlato, nýbrž bláhová víra, že vláda dostojí svým slibům. Aby mohly zahájit katastrofické válečné tažení 1. světové války, musely provést inflaci vlastních papírových a bankovních peněz. Došlo k tak prudké inflaci, že válčící vlády nemohly dostát svým slibům, a byly nuceny opustit zlatý standard, jinými slovy, krátce po vstupu do války oznámily svůj vlastní úpadek.

Zajímavé je, že kniha předpovídá nynější finanční krizi.

Celá kniha je zde.
14.10.2008
Autor recenze: František Pašingr blog