František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jaroslav Podroužek
Lidé kolem knih

Nakl. údaje: V Praze : Rudolf Kmoch, 1940
ISBN

Tenká knížečka s několika postřehy o lidech kolem knih.
Např. jazykozpytec:

"I povstal jest přednášející, který se stal docentem proto, že napsal třísetstránkovou knihu o pozdravu dobrýtro."

Knižní společnosti (dnes Knižní kluby):

"To dá rozum, že kdybyste musil sám myslit, sledovat literární časopisy, radit se s knihkupci a kupovat si jen ty knihy, které se vám líbí a které vás zajímají, nemělo by ceny, abyste byl členem knižní společnosti."

Zajímavé ilustrace jsou od Otakara Mrkvičky.
25.4.2007