František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Epiktetos
Myšlenky

Nakl. údaje: Bratislava: NESTOR, 2000
ISBN 80-89000-10-X (váz.)

Úvod

Řecký filosof Epiktetos žil přibližně v letech 50-135 po Kristu. Pocházel z frygijského města Hieropolis v Malé Asii. Původně byl otrokem, ale brzy žil jako propuštěnec v Římě, kde vyučoval filosofii. Když císař Domitian vypověděl filosofy ze země, odešel z Říma i Epiktetos a založil filosofickou školu v Nikopole.
Podobně jako Sokrates, ani Epiktetos nezanechal po sobě spisy, sám totiž nic nenapsal. Jeho myšlenky zapisoval Arrianos (žil přibližně v letech 95-175 po Kr.), který byl v Nokopole Epiktetovým žákem.

Komentář

Kniha se celá skládá z krátkých poučných citátů.
Některé jsou moudré

Tvoje touhy nejsou zcela tvoje. Protože pokud toužíš po něčem a jiní mají možnost ti v tom zabránit, znamená to, že toužíš po cizí věci.

Moudrého člověka nelze potupit. Co vlastně znamená "být potupen"? Pokus se potupit kámen. Čeho tím dosáhneš? Budeš-li se chovat stejně jako kámen, čeho dosáhne ten, kdo tě hanobí?

a jiné moralistické.

Není vhodné zaplést se do necudných řečí. A pokud se ti to někdy příhodí, při vhodné příležitosti napomeň toho, kdo takto mluví. Když se vhodná příležitost nenaskytne, dej alespoň odmlčením a zachmuřením najevo, že takové řeči se ti nelíbí.

Že by za Epikteta byli kuřáci?
Někdo zakouřil místnost? Je-li kouře málo, zůstaň, když příliš mnoho, odejdi. To je třeba si pamatovat a pevně se toho držet, vždyť dveře jsou otevřené. Záleží na tvé svobodné vůli, zda budeš vdechovat kouř. A tak je to se vším, vždyť žijeme mezi lidmi.

Nešťastný člověče! Kdy už si konečně uvědomíš, že pramenem všeho zla a vší lidské zbabělosti není smrt, ale strach ze smrti? Až se naučíš dívat se na smrt jako na něco přirozeného, staneš se svobodným.

Trochu rozporný názor má na sebevraždu.
Neodcházej ze života neuváženě, nemužně nebo pod jakoukoli záminkou. Bůh si to nepřeje. Potřebuje totiž tento svět a přítomnost lidí na zemi. Jakmile ti však přikáže, že už je na čase ze života odejít, musíš jeho rozkaz poslechnout. Jiné východisko není.
...
Za svobodné můžeme pokládat pouze ty tvory, kteří nesnášejí zajetí, a jestliže je někdo uvězní, raději unikají do nebytí.

A na závěr citát jak od Buddhy.
Svoboda se nezíská splněním tužby, ale tím, že se tužby zbavíme.
24.8.2008
Autor recenze: František Pašingr blog