František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Otakar Štorch-Marien
Paměti nakladatele 1, Sladko je žít

Nakl. údaje: Praha : Aventinum, 1992
ISBN 80-85277-97-2 (Váz.)

Autor vzpomíná na své mládí a na spisovatele, o kterých jsem ani neslyšel. Při líčení studií v Praze a prvního nápadu vydávat knihy se začínají v textu objevovat známější spisovatelé např.: Vincenc Lesný.
Založil nakladatelství Aventinum a byl první, kdo začal do knih uvádět datum vydání a platil autorům honorář procenty z nákladu.
Podařilo se mu získat a vydat Čapkova Loupežníka. Dále vydal mnoho dalších knih bratří Čapků a Josef pro něj dělal obálky.
Tak, jako některé knihy nestárnou, jiné zestárnou až k nečitelnosti. Tato nebyla asi příliš zajímavá ani v roce 1965, kdy byla napsána.

Mluvím-li na těchto stránkách častěji o Jiřím Karáskovi, činím tak s vědomím, že v době, v níž tyto řádky píši, je jeho jméno jakoby zaváto a celkem zřídkakdy se ozve ve spojitosti s jeho literárním dílem.
Obávám se, že je "zaváto" skoro všechno o čem v knize píše.

Dočetl jsem až na stranu 272 a marně jsem doufal, že se dozvím něco zajímavého z nakladatelské práce. Je to jen nudný životopis.
27.7.2008
Autor recenze: František Pašingr blog