František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

František Hrdlička
Průvodce po literárním řemesle : (základy tvůrčího psaní)

Nakl. údaje: Praha : Akropolis, 2008
ISBN 978-80-7304-090-1 (brož.)

Anotace

Nejde o odbornou práci, ale o praktickou příručku, určenou všem čtenářům, kteří tíhnou k literární tvorbě a k jejímu pochopení. Autor provází zájemnce všemi fázemi tvůrčího procesu a seznamuje je i s tím, jak by měli svůj rukopis prezentovat a čelit tvůrčím krizím. Výklad je doplněn řadou inspirativních ukázek a cvičení. Dodatky přinášejí výběr významných knižních titulů a literárních postav. Kniha je prvým českým titulem, věnovaným tomuto tématu.

Komentář

Jak psát knihu vám pochopitelně neporadí, ale dozvíte se základy literární teorie a autor vám předloží spousty příkladů a cvičení.
Ustálenou frázi
"Vaňkovo pokračování Švejka se zdaleka nevyrovná původnímu dílu, protože působí fragmentálně a utápí se ve vulgárních výrazech."
jsem měl na paměti při čtení Vaňkova Švejka a za sebe mohu říci, že to není pravda.
Dokonce jsem pojal podezření, že ji František Hrdlička po někom jen opakuje, protože ji znám ze školy před 40 lety. Tenkrát to ovšem bylo pochopitelné, protože Vaňkův Švejk na rozdíl od Haška nevstoupil do Rudé armády a Vaněk se vyjadřoval nelichotivě o Rusku. Proto také Vaňkův Švejk celé období "budování socialismu" nevyšel. Proč se tak rozepisuji o jedné frázi? Protože podle toho co si sám mohu ověřit posuzuji důvěryhodnost ostatního textu.
Nakonec nám autor taktně sdělí, že nám nic neřekne.
"Pokud navštěvujete kurz tvůrčího psaní, uvažte, že jeho vedoucí (spisovatelé, literární kritici) jsou jen lidé: Nedokážou možná dostatečně ocenit literární žánr, který jim není vlastní, a nejcenější rady si nechávají pro sebe, aby si ze svých svěřenců nevychovali budoucí soky či posměváčky.
25.6.2008
Autor recenze: František Pašingr blog