František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Ludmila Vaňková
Příběh mladšího bratra

Nakl. údaje: Praha : Šulc - Švarc, 2008
ISBN 978-80-7244-226-3 (váz.)

Dobře napsaný příběh. Začetl jsem se tak, že jsem v MHD přejel zastávku, na které ji mnoho let pravidelně vystupuji.
Jen je třeba si trochu osvěžit dějepis, aby se člověk vyznal v příbuzenských vztazích protagonistů.

"... a taky se rozkřiklo, že budeš vymáhat berni."
"Budou ji vymáhat výběrčí z říše. A daleko důrazněji."
"Ale ne ty. Kdekdo na něco vybírá. Církev vybírá desátky, tak proč ne císař? Dohromady pětina z výdělku, to už je dost. A ty nic. Budeš se jim zdát laskavější než uctívaný Soběslav."


Takže den daňové svobody tenkrát byl v půli března. A kdy bude letos?

Církev měla majetek pouze propůjčen a pobírala z něj pouze prebendy.
Když osiřel biskupský či jiný významný církevní stolec, prebendy do nastoupení nového hodnostáře, které se protahovalo měsíce, ba někdy i roky, pobíral světský panovník. Plným právem, protože veškerý majetek církve pocházel z darů vládců nad půdou, hrabat, knížat či králů.

Než do Levantu vpadli křižáci, bylo aspoň jasné, kam byzantská říše sahá na východě. Svatý hrob i za vlády Saracénů vždycky střežili křesťané. Patriarcha z východní církve. Už to tak není. Svatý hrob před sto lety křižáci osvobodili a mezi námi a muslimy není od té doby možný smír. Latinští rytíři nedodrží čestně žádnou úmluvu a další křižácké nájezdy jen zhoršují vzájemné vztahy. Do Svaté země putují po desítkách dobrodruzi. Jak to tam má potom vypadat?

Sám nebyl svatoušek, ale tady při tažení viděl věci, nad kterými zůstával rozum stát. Ve společnosti neurvalých zabijáků každého opouštěly i zbytky jakéhokoli mravního pohoršení nad činy, které se neslučovaly se zdrženlivostí bláhově přisuzovanou zbožným křižákům. Vždyť je vesměs páchali jeho přátelé a druzi v boji, kteří mu stokrát zachránili život a on jim.

23.3.2008
Autor recenze: František Pašingr blog