František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Robert Etienne
Julius Caesar

Nakl. údaje: Praha : Levné knihy KMa, 2007
ISBN 978-80-7309-520-8 (váz.)

Kniha je zajímavá, pro mne trochu příliš odborná a podrobná, ale určitě stojí za přečtení.

Budoucí prétor a konzulův bratr, Caesarův vzdálený bratranec L. Aurelius Cotta, potvrdí zákon lex de vi, už kdysi navržený Sullou, který nedovolí po dobu deseti let volit člověka usvědčeného z intrik. Nebyl to snad Damoklův meč vznášející se nad hlavami senátorů?

Verres, jako mnoho ostatních, byl pouhý aristokratický politik, požitkář, obchodník, který se zajímá jen o peníze a zábavu. Už jako prétor roku 74 př. n. l. byl známý svým skandálním chováním. Roku 73 př. n.l. odchází na Sicílii, kde po dobu tří let vykrádá soukromé i veřejné umělecké sbírky a vydírá, vymáhá nejrůznější "daně", obírá zemědělce o úrodu, kterou posílá dál, aniž by platil clo; kupuje obilí za nejnižší ceny, když je přebytek a pak je prodává za nehorázné ceny, když je nedostatek.


Ze dvou vět knihy je jasné, že politika se za dva tisíce let nezměnila a že autor je poněkud levicově orientován.
Autor velmi podrobně a zasvěceně líčí Caesarovu cestu k moci.
Nepochopil jsem všechny detaily politických intrik, ale celkový dojem mám obdobný jako z dnešní politiky.
Když se Caesar zmocnil vlády v Římě, pokoušel se získat chudý lid opatřeními, která připomínají socialismus.

Míří proti mamonářům: uchovávání více než patnácti tisíc denárů v hotovosti u sebe je zakázáno. Pronásleduje jakoukoli formu nápadnéhzo luxusu. Potírá daněmi stavitele sloupořadí, nosítka nemohou používat ženy neprovdané nebo bezdětné. Jen matky starší jedenačtyřiceti let měly právo nosit perly. Z tržišť stahoval vzácné zboží nebo zakázaná jídla.

Takto nějak bude charakterizován prezident EU až se ho konečně podaří prosadit:
A tak se Caesar vlastně stal bohem nebo alespoň božskou postavou, jež se s tradičními bohy dělila o nebe. Jako jediný vládce opanovává též mysl i srdce svých občanů; jediná svoboda, kterou jim poskytuje, je, že jej mají uznat jako svého osvoboditele, spasitele a otce.

Podobnost čistě náhodná?
J. Carcopino nabízí lákavou definici výrazu caesarismus:
"Režim, který zbavuje lid jeho moci za jásotu davů."

Za jásotu davu nás 4. říše připravuje postupně o svobodu.

19.3.2008