František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Josef Charvát
Život, adaptace a stress

Nakl. údaje: Praha : Avicenum, 1970
ISBN (brož.)

Autor líčí jak pravděpodobně vznikl život na Zemi a popisuje evoluci.

Přelet Atlantiku, s překročením šesti časových zón, už stačí k přechodnému snížení intelektu.

U člověka je to poněkud jiné. Přetrvává sice archaické třídění na dominantní a submisivní typy. Ale je korigováno kulturou, která je plodem vývoje mozku. Přetrvala také soutěživost. Agresivnost bohužel ztratila ritualizaci (zbyla jen ve sportu). Pračlověk byl vůči nemilosrdné přírodě vybaven hůř než ostatní živočichové. V soutěži o přežití byl někdy výhodný houf, např. při společném lovu v savaně. Jindy byl konkurent nevýhodný, za hladu a všeobecného nedostatku. Za určitých okolností se tedy kategorizovala agrese vedoucí k usmrcení. Měla hodnotu pro přežití. Tím však dostalo společenské zařazování osudový význam. Ohrožení statutu se mohlo rovnat ohrožení vlastní existence. Poplachové reakce, vypracované pro fyzický zápas, se začaly spouštět i pro symbolické ohrožení. Dodnes to trvá. Vývojově vzato, nebylo dost času ke změně. Má to ovšem své důsledky.

V úlu nebo v mraveništi je interindividuální styk nezbytnou složkou života. Izolovaná včela nebo mravenec zahyne, i kdybychom jim poskytli dostatek potravy a pohodlí. Tuto smrt bezprizormných však najdeme i u některých vyšších tvorů. Vypuzení z kolektivu, ze skupiny, z teritoria je takovým stressem, že zvíře uhyne, i kdyby mělo dostatek potravy.


V druhé polovině je kniha zřejmě pro běžného čtenáře příliš odborná.

16.2.2008