František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Bódhidharma
Zenové učení Bódhidharmy [Zen teaching of Bodhidharma]

Nakl. údaje: Olomouc : Votobia, 1997
ISBN 80-7198-140-0 (brož.)

Kniha je tvořena několika texty připisovanými mnichu jménem Bódhidharma. Jen málokdo asi ocení, že text je zrcadlové vydání v čínštině a češtině.

K nalezení Buddhy je pouze nutné znát sebe sama, svoji přirozenost. Vaše přirozenost je buddha. A buddha je bytost, která je svobodná: prostá plánů a prostá starostí. Jestliže neznáte svoji přirozenost, a běháte proto po celé dny kolem a kolem ve snaze nalézt ji někde jinde mimo sebe, pak vězte, že nikdy nenaleznete buddhu.

Ale mohu za předpokladu, že nevidím svoji přirozenost, nabýt osvícení za pomoci vzývání buddhů, recitování súter, nabízení obětin, dodržování předpisů, provádění oddaností nebo vykonávání dobrých skutků?
Ne, nemůžeš.
Proč ne?
Vše, co získáte je podmíněné, karmické. Dozraje to v odplatu. Otáčí to Kolem. A dokud jste předmětem zrození a smrti, nenabydete nikdy osvícení. K tomu, abyste byli osvíceni, musíte znát svoji přiorozenost. Dokud neznáte svoji přirozenost, vězte, že všechny tyto řeci o příčině a následku jsou nesmyslné. Buddhové se nepodílejí na nesmyslu. Buddha je osvobozen od karmy, osvobozen od příčiny a následku. Kdybychom řekli, že probuzený vůbec něco získává, pak bychom uráželi buddhu.

Ti, kdo uctívají, neznají, a ti, kdo znají, neuctívají.

Jestliže vidíte svoji přirozenost, nepotřebujete číst sútry nebo vzývat buddhy. Vzdělání a poznání nejsou pouze bez užitku, ale také zahalují uvědomění. Dokríny jsou pouze dobré k poukázání na nezrozenou mysl. Jakmile vidíte tuto mysl, nač ještě věnovat pozornost doktrínám?

Buddha je zahálčivou bytostí. Neprahne po štěstí a slávě. K čemu by mu nakonec byly takové věci? Lidé, kteří nevidí svoji přirozenost a myslí-li si, že číst sútry, vzývat buddhy a studovat dlouze a těžce, praktikovat ráno a večer, nikdy si nelehat nebo nabývat znalosti je Dharma, pak pouze urážejí Dharmu.

Lidé, kteří vědí, že jejich mysl je buddha, si nepotřebují ostříhat hlavu dohola. Laici jsou také buddhy. Dokud nejsou schopni poznat svoji přirozenost, lidé, kteří si stříhají svoji hlavu, jsou jednoduše fanatiky.

"Řeč pronikání" kritizuje modlářství a uctívání Buddhy různými obřady. Místo toho by se lidé měli vydat jeho cestou.

12.2.2008