František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Miroslav Macek
Jak se stát labužníkem

Nakl. údaje: Praha : CZ Books, 2005
ISBN 80-903515-5-7 (váz.)

Požitkářství nemusí hrát ve Vašem životě takovou roli, jakou hrálo u římského císaře Domiciána, který dokonce i v době, kdy Řím obléhali nepřátelé, svolal senát jen proto, aby se poradil, kterak připravit kambalu, ale o moc menší roli by také hrát nemělo.
Mimochodem, římští senátoři byli znalci a doporučili císařike kambale omáčku, kterou labužníci oceňují dodnes (recept viz str. 9).

Kniha má podtitul "Inspirativní kuchařka pro snoby". Asi to bude pravda, ale mne nejen neinspirovala, ale ani nezaujala. Zřejmě nejsem labužník.

31.1.2008