František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Richard Škvařil
Had leze z víry : proroci, mesiáši, bojovníci

Nakl. údaje: Praha : Talpress : Talisman, 1995
ISBN 80-85609-93-2 (brož.)

Autor si klade za cíl poukázat na nebezpečnost náboženských sekt a začíná opravdu z gruntu:
Ostatně, Nový zákon, jenž je pro křesťany knihou knih, představuje vlastně jenom dávný soubor ideologicky zaměřených ód na - ejhle! - vůdce jedné z tehdejších sekt, jejíž členové si říkali kresťané, na Ježíše Krista.
Nemohu si pomoci, ale člověk je obdařen duchem proto, aby jej vyjevoval. Řečeno jinak, aby zde, na tomto světě, byl každý sám za sebe. Čím vzdělanější i ve věcech víry, tím silnější. Těmito slovy nepopírám víru v boha nebo víru v cokoli. Mám jimi na mysli členství v jakékoli sektě nebo církvi nebo v libovolném politickém hnutí, jež člověku, který je nějqakým způsobem oslaben, může stát berličkou; se skutečnou vírou, se skutečným světonázorem, založeným na vlastním poznání, však má toto členství společného pramálo.

Scientologie - Dianetika
Mormon - Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
Nábožensá společnost Svědkové Jehovovi
Moonovsa církev a další. Sekta Křesťanská církev má "zajímavou tezi":
Všechno, celý vesmír i jeho sebenepatrnější částečku, prostupuje Bůh, tvrdí panteisté. Bakerová-Eddyová se od této teze odráží k nevídaným skokům ducha. Jestliže Bůh všechno prostupuje - tvrdí - a jestliže je zároveň nekonečně dobrý, nemůže existovat žádné zlo. Veškeré nemoci, války, jqakékoli trápení a cokoli špatného a zlého je pouhým přeludem smyslů. Když někomu před očima vybuchne automobil s časovanou bombou a zabije dvacet lidí, dotyčný jenom uvěřil klamu, zprostředkovanému zrakem, sluchem, čichem, hmatem... A pouze skutečně věřící dokáže poznat Pravdu - totiž že se nic takového nestalo, protože se to zkrátka stát nemůže.Ten, kdo poznal Pravdu, nutně ví, že zásluhou boží dobrotivosti neexistuje utrpení, protože neexistuje ani naše tělo; člověk je bytost výhradně duchovní.

Až dosud se autor ke všem sektám stavěl skepticky až výsměšně a najednou u satanistů naznačuje, že by na tom mohlo něco být.
Docela by mneš zajímalo jestli Osho uváděný v knize je totožný s tímto Osho, protože ten mi moc sektářský nepřipadal.

Ať tak, či onak: kšeftovat s lidskými touhami ve jménu jakéhokoli boha nebo jakékoli vědecké metody zavání podvodem. A slibuje-li vám někdo skupinový sprint k metě vyššího vědomí, je to obyčejný podvodník. Bohužel, na většinu největších, protože chytře vymyšlených podvodů se přichází až za dlouhou dobu. Někdy to trvá stovky a tisíce let.

Autor knihy se snaží předstírat nezaujatost. Svoji příslušnost ke katolíkům prozradí až když ho rozčílí, že lidé odmítají financovat výlety šéfa jeho sekty.
Nad těmito žabomyšími spory burácí hlas lidu, jež se cítí být okraden o katedrálu svatého Víta i o prostředky, jež byly potřebné na návštěvu papeže v Olomouci. "Ať to zaplatí věřící!" hřmní zde výsledky hulvátské výchovy minulých desetiletí. A vzápětí zjistíme, že v boha u nás věří osmatřicet procent lidí; jenom o dvě procenta méně, než jich věří v existenci mimozemšťanů.

23.1.2008