František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

David Gruber, Karel Paulík
Trénink radosti. II. díl, Emotion management

Nakl. údaje: Ostrava : Gruber - TDP, 1997
ISBN 80-85624-15-X (brož.)

Druhý díl knihy se již více zabývá praxí.

Jak připravit zákazníka na zdražení.
Co udělají při přechodu na modernizovaný typ téhož výrobku? Pár měsíců předtím pustí poměrně nenápadně, leč důsledně polo zprávu, polo šeptandu, že nový výrobek bude výrazně dražší (řekněme o 30 procent) než ten starý. Po nějakém čase ovšem hlasitě a "chlapsky" prohlásí, že rozdíl bude podstatně menší (snad jen čtyři procenta), což prý plně odpovídá nárůstu užitných vlastností. Jaká úleva mezi obyvatelstvem! To se pak hned lépe sahá do peněženky.

V tržní společnosti si nejen šéf a majitzel firmy vybírá zaměstnance. Ale také zaměstnanec si podle svých kritérií vybírá k sobě nejlepšího šéfa nebo nejlepšího ponikatele!

Výborná rada proti vzteku.
Prvé co uděláme, že psychicky vystoupíéme se sebe sama. Budeme to naše já pozorovat jakoby z výšky, z povzdálí. Sledovat, co tropí, co mu osud přináší. My sedíme pěkně v klidu, teple a bezpečí pozorovatelny. To, co potkává naše já, je sice zajímavé, občas velmni zajímavé, ale nikoliv životně důležité. Nás v pozorovatelně se to totiž bezprostředně netýká.

Je nutné prožívat a užívat si současný okamžik.
Pořád na něco čekáme.
Jsou to jen dva muži
se špatně ohoblovanou
černou věčností ?


19.1.2008