František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Margaret Drabble
Dotek lásky [The Millstone]

Nakl. údaje: Praha : Mladá fronta, 1976
ISBN

Zabývat se veršovaným schématem alžbětinského sonetu není totéž, co studium románu devatenáctého století nebo něco stejně užitečného, víte.

Knihu jsem již málem odložil, protože Rosamunda je ten druh naivních socialistických intelektuálek, které jsou mi protivné.
Rosamundu dobře charakterizuje její přítelkyně, které se momentálně nedaří napsat knihu:
"Nemůžu", bědovala. "Nemůžu. Zkouším to. Začnu, ale nikam to nevede. Já ti tak závidím, Rosamundo, ty máš svou práci pořád, víš, co se musí udělat, existuje to mimo tebe a jen to čeká, až přijdeš a uspořádáš to a dáš dohromady, je to skoro jako opravdová práce, práce, která se musí udělat. Kéž bych tak mohla napsat knihu o něčem a ne jenom knihu. Kéž bych to pořád nemusela soukat ze sebe jako hnusný veliký pavouk, kéž bych mohla napsat knihu o alžbětinských básnících."

Od chvíle, kdy víceméně omylem otěhotněla jsem pokračoval v četbě ze zlomyslné zvědavosti, jak si poradí. Nakonec jsem ji téměř litoval.
Po dočtení knihy jsem marně dumal, jestli alespoň autorka věděla proč knihu napsala.

11.1.2008