František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Eduard Čejka
Zlomená křídla

Nakl. údaje: Praha : Naše vojsko, 1970
ISBN (Váz.)

Poutavé vyprávění osudů několika pilotů v Anglii.

"Rytíř čestné legie"
štábní kapitán Alois Vašátko velitel 312. čs. stíhací perutě, rytíř francouzské Čestné legie. Britské vyznamenání Distinguished Flying Cross. Sestřelil 15 německých strojů a se šestnáctým se srazil v plné rychlosti.

"Neporažen"
Četař Josef František.
Po přepadení Polska vypukl v polské armádě neuvěřitelný zmatek.

"Václav Pěšička, poddůstojník, četař aspirant, letecký pozorovatel, zahynul dne 8. září 1939 v Belźyci jihozápadně od Lublinu. Vydal se podle rozkazu k sousední peruti, vzdálené pět kilometrů, aby opravil při bombardování poškozený zplynovač. Když opravenou součástku montoval zpět do stroje, přistihli jej policisté. Nemohouce se s ním domluvit, předpokládali, že vkládá do letounu výbušninu. Vedeni tímto omylem, poddůstojníka zastřelili. Policisté pátrali po ohlášené skupině německých výsadkářů. Případ nebyl ojedinělý, jindy padli za oběť přímo polští letci..."

Četař Josef František dostal rozkaz přeletět do Rumunska. Složitě se odtud dostal do Francie a po porážce Francie do Anglie. Když se mu konečně podařilo bojovat, tak během 28 dní sestřelil neujméně 17 německých letadel.

I na československé letce se vztahuje památná věta, kterou tehdy pronesl premiér Winston Churchill:
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many - to so few. - Nikdy v dějinách lidského boje nepatřil větší dík tolika lidí - ta malému počtu jednotlivců."


"Jeden se nevrátil"
Nadporučík Arnošt Valenta, spoluorganizátor velkého útěku ze zajateckého tábora byl zavražděn gestapem.

"Příběh bez pointy"
Štábní rotmistr Ladislav Kadlec v boji přišel o nohu a přesto se zase vrátil na své místo střelce bombardéru. Zahynul při 48. bojovém letu.

"Záhadná tragédie"
Podporučík Otto Smik se dokázal vrátit po sestřelení v Holandsku a stal se velitelem 127. britské stíhací perutě.

Příběhy letců jsou psány s důkladnou znalostí archivních materálů. Na konci knihy je připojen seznam padlých letců.

14.12.2007