František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Martin Daneš
Jak se nestat spisovatelem

Nakl. údaje: V Praze : Knižní klub, 2002
ISBN 80-242-0861-X (váz.)

...krom působivého děje zaujme propracovaná kresba postav. Vedle nenapodobitelné postavy dámy s paprikovou vůní je zejména hlavní hrdina Petr. Petr dojme a současně ohromí svou tvrdošíjností, s níž se dennodenně potýká se svým "malým" lidským údělem, prošpikovaným bezpočtem drobných překážek a nástrah. Jeho donkichotovské snažení, vzbuzující na první pohled lítost, je ve skutečnosti projevem vnitřní integrity a hlubokého lidství. Petr je nesporně postavou tragickou s tragikomickými prvky. Kniha na tváři čtenáře vyvolá nejprve smích, jenž se následnou katarzí mění v mrazení.
Třebaže jde o románovou prvotinu, je dílem již zralého spisovatele. Richard Záruba se jí nesporně zařadil mezi nejnadějnější jména současné české literatury. Čím nás překvapí příště? Těšme se spolu se čtenáři.


Zábavné a bohužel autentické vylíčení obtíží začínajícího spisovatele, který si dovolil mít jiný názor než "ti co spolu mluví".
Domnívám se, že kniha bude zajímavá i pro čtenáře, který v budoucnu již nebude schopen dešifrovat narážky na současné dění v literatuře.

16.11.2007