František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jan Kořínek
Ztroskotání Medusy

Nakl. údaje: Praha : Lidová demokracie, 1966
ISBN (Váz.)

Anotace

Před stopadesáti lety ztroskotala nedaleko afrických břehů francouzská korveta Medusa, když pro neschopnost a lehkomyslnost kapitánovu najela na písčinu. Z dvěstě čtyřiceti cestujících se část zachránila na člunech, sto padesát jich mělo být dopraveno do bezpečí na nouzovém prámu, taženém těmito čluny. Sobeckost a strach jejich cestujících však zavinil, že odpoutali lano a ponechali trosečníky na prámu jejich osudu. Po šestnácti strašlivých dnech a nocích - kdy lidé na prámu propadli panice, trpěli, umírali, vraždili se navzájem v záchvatech šílenství a z hladu dospěli až ke kanibalství - se záchrany dočkala pouhá desetina.

Komentář

Přestože kniha líčí vrcholně zajímavé a napínavé události, celé vyprávění vyznívá spíše jako suchá úřední zpráva. Jan Kořínek čerpal ze 150 let staré knihy J. B. Henry Savignyho, námořního lékaře a Alexandra Corréarda, zeměpisce. Příběhu však nedokázal dát "šťávu", která by z něj udělala dobrou beletrii.

27.10.2007